KHÓA HỌC NỔI BẬT TRONG TUẦN

Tại sao nên học tại Edubeauty

Học cùng chuyên gia: Tương tác với chuyên gia, nhận sự trợ giúp từ chuyên gia.

Thanh toán một lần: Phương thức thanh toán linh hoạt, thanh toán một lần sở hữu bài học mãi mãi.

Mọi lúc mọi nơi: Học mọi lúc mọi nơi qua điện thoại, máy tính, ipad có kết nối Internet.

Cam kết hoàn tiền: Học viên được hoàn tiền học phí nếu thấy khóa học không hiệu quả.

Học viên nói về chúng tôi

peter

Peter Packer

Front-end Developer
“ LearnPress WordPress LMS Plugin designed with flexible & scalable eLearning system in mind. This WordPress eLearning Plugin comes up with 10+ addons (and counting) to extend the ability of this WordPress Learning Management System. This is incredible. ”
manuel

Manuel

Designer
“ LearnPress is a comprehensive LMS solution for WordPress. This WordPress LMS Plugin can be used to easily create & sell courses online. Each course curriculum can be made with lessons & quizzes which can be managed with easy-to-use user interface, it never gets easier with LearnPress. ”
john-doe

John Doe

Art director
“ LearnPress is a WordPress complete solution for creating a Learning Management System (LMS). It can help me to create courses, lessons and quizzes and manage them as easy as I want. I've learned a lot, and I highly recommend it. Thank you. ”
elsie

Elsie

Copyrighter
“ You don't need a whole ecommerce system to sell your online courses. Paypal, Stripe payment methods integration can help you sell your courses out of the box. In the case you wanna use WooCommerce, this awesome WordPress LMS Plugin will serve you well too. ”
anthony

Anthony

CEO at Thimpress
“ Education WP Theme is a comprehensive LMS solution for WordPress Theme. This beautiful theme based on LearnPress - the best WordPress LMS plugin. Education WP theme will bring you the best LMS experience ever with super friendly UX and complete eLearning features. ”
940
COURSES PUBLISHED
6000
GRADUATES
5000
LEARNER
150
COUNTRIES REACHED

Truyền cảm hứng cho hàng triệu người với chuyên môn của bạn.

Bắt đầu sẻ chia tri thức ngay hôm nay.