QUY CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

I. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Edubeauty sẽ tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng liên quan đến giao dịch tại website www.Edubeauty.vn. Khi phát sinh tranh chấp, Edubeauty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của học viên vào chất lượng dịch vụ của www.Edubeauty.vn và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Khách hàng có thắc mắc hoặc khiếu nại về sản phẩm của Edubeauty qua email: cskh@Edubeauty.vn
  • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Edubeauty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Edubeauty sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ khách hàng để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
  • Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của www.Edubeauty.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu khách hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

II. ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN THAM GIA BÁN SẢN PHẨM

Edubeauty tôn trọng và nghiêm tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các đối tác sản xuất nội dung cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến các Khóa đào tạo. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Edubeauty sẽ thực hiện đúng như thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết. Nếu hợp đồng không được thực hiện đúng Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, Hai Bên sẽ hòa giải trên cơ sở thương lượng và đôi bên cùng có lợi. Trong trường hợp có những tranh chấp Hai Bên không thể tự giải quyết và hoà giải, Hai Bên sẽ đưa ra Toà Kinh Tế nơi Edubeauty đặt trụ sở chính để giải quyết. Phán quyết của Toà án là quyết định cuối cùng và có hiệu lực ràng buộc thực hiện đối với các bên. Mọi chi phí phát sinh bao gồm cả phí luật sư của bên thắng kiện do bên thua kiện chịu.

Edubeauty có trách nhiệm tiếp nhận thông tin về các vấn đề pháp sinh, thực hiện chức năng điều phối , yêu cầu các bên hợp tác để xử lý vấn đề.

Sau khi quá trình thương lượng nhằm xử lý vấn đề hoàn tất, các bên có trách nhiệm thực hiện theo đúng thỏa thuận đã đề ra.